Hulp bij crisis en meldpunt
voor zorgwekkend gedrag.

Het crisisinterventieteam
is 24/7 bereikbaar op
0800 – 8013

Wanneer bel je 112 of andere hulpnummers?

In de volgende situaties bel je niet naar het crisisinterventieteam, maar naar:

Bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.

112

Voor advies, vermoeden of meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij geen sprake is van een crisis.

Veilig Thuis

Voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.

Als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.

Heb jij zelfmoordgedachten? Zoek dan snel hulp. 

113