Crisisinterventieteam

Het crisisinterventieteam is er voor iedereen die te maken heeft met een crisissituatie of een situatie met zorgwekkend gedrag. Het crisisinterventieteam kun je 24/7 bellen. Bij een crisis gaat het om een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend* is. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of zorgwekkend gedrag.

*Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie, bel dan 112.

Werkwijze crisisinterventieteam

Het crisisinterventieteam
is 24/7 bereikbaar
via het telefoonnummer
0800 – 8013