Een kijkje achter de schermen

Een vreselijke weekenddag voor Sandra en haar pup

Sandra belt met een trillende stem naar CIT. Niet zomaar, het is wéér uit de hand gelopen. Dit is namelijk niet de eerste keer. De hulpverlening heeft al eerder voor Sandra contact met CIT opgenomen, toen was dat puur voor de zekerheid. Contact opnemen met de hulpverlening is al een hele stap, we weten dat vrouwen hier een aantal keer voor nodig hebben. Verstandig dat dit al gedaan was. Hierdoor weet CIT wat er speelt bij Sandra thuis, waardoor ze haar nu snel kunnen helpen.

Om het gesprek verder te kunnen voeren is het belangrijk dat Sandra naar een veilige plek buiten haar appartement gaat. Zo is Alex, de vriend van Sandra, niet bij haar in de buurt en kunnen we op een veilige manier te weten komen wat er aan de hand is. Alex is nu met andere dingen bezig vertelt Sandra, waardoor hij niet door zal hebben dat ze naar buiten loopt.

Ruzie

Sandra vertelt dat ze ruzie hebben. Ruzies vinden altijd in de weekenden plaats, doordeweeks vrijwel nooit. Ze heeft recent nog een puppy gekregen van Alex als verrassing. Sandra ziet dit niet echt als een verassing, ze denkt eerder dat ze deze gekregen heeft ter compensatie. Er doet zich een probleem voor. Sandra en Alex zouden volgende week samen op vakantie gaan, maar de puppy mag de grens nog niet over. “Dan ga ik wel alleen op vakantie, dan kunnen we op een later moment dit jaar samen op vakantie gaan” zegt Alex. Sandra accepteert dit niet, want dat zal betekenen dat zij achter zal blijven met de puppy die Alex haar heeft gegeven. Er ontstond ruzie. Toch probeert Sandra de boel te sussen omdat ze vandaag eigenlijk samen een dagje weg zouden gaan. Onderweg van het appartement naar beneden gaat de ruzie verder. Sandra wordt door Alex bij haar keel gegrepen en hij drukt haar in een hoek terwijl ze haar puppy vast heeft. Als ze in de auto zitten vangt Sandra harde klappen van Alex. Hij kan agressief zijn geeft Sandra aan, hij heeft namelijk ook de binnenspiegel van de auto kapot geslagen en hij rijdt roekeloos als hij boos is. Zodra de auto stilstaat, gaat Alex terug naar het appartement en loopt Sandra weg om met CIT te bellen. CIT geeft aan dat het goed is van Sandra dat ze meteen belt.

Omdat de hulpverlening al eerder met CIT gebeld heeft, is bij hen bekend dat Sandra naar Esther kan. Esther is een goede vriendin van Sandra en daarom wordt er aan haar geadviseerd om naar Esther te gaan. Sandra belt Esther op om te kijken of ze thuis is. Helaas is Esther niet thuis. CIT zegt tegen Sandra dat het belangrijk is om op een neutrale plek te gaan staan zodat CIT haar kan helpen met het verder ondernemen van stappen. Sandra zit inmiddels in de auto en belt verder met CIT. Ze merkt dat Alex de handrem er zo strak heeft opgetrokken dat ze deze niet naar beneden krijgt. CIT blijft met haar aan de telefoon totdat een voorbijganger haar heeft geholpen en ze veilig weg kan rijden. Zou je denken… Net op het moment dat Sandra wil vertrekken staat Alex naast de auto. Sandra hangt nog steeds aan de lijn met CIT, ze geeft aan dat ze hem niet spreekt en meteen vertrekt dus ze hangt op met CIT.

CIT heeft met Sandra afgesproken bij een neutrale plek. Na een half uur is ze nog steeds nergens te bekennen. Ze is verschillende keren gebeld door CIT maar dit mocht niet baten. Totdat Sandra ineens opneemt. Ze geeft aan dat ze met de puppy op schoot in de auto zat en hierdoor de telefoon niet kon opnemen. Ze is snel hun appartement binnengegaan om wat spullen voor de hond te pakken. Gelukkig was Alex op dat moment vertrokken. Sandra is onderweg naar de plek waar ze had afgesproken met een CIT medewerker.

Wantrouwen en geweld

Sandra komt aan op de afgesproken plek waarbij CIT in gesprek gaat met haar. Ook heeft ze haar puppy bij. Op haar keel zit een klein schrammetje, verder is er aan haar uiterlijk zo snel niks te zien. Sandra geeft aan dat het schrammetje op haar keel kan komen door Alex die haar bij haar keel greep, maar dat het ook door de puppy kan komen die ze op dat moment nog in haar handen had. Sandra en Alex hebben pas 1,5 jaar een relatie waarvan ze een jaar geleden bij Alex is ingetrokken. Haar ouders vonden het te snel gaan en waren het niet eens met haar beslissing, waardoor zij het contact met Sandra hebben verbroken. Ze vertelt dat ze nog wel contact heeft met haar opa’s, oma’s en haar tante, die ook geen contact meer hebben met haar ouders.

Vanaf het begin van de relatie tussen Sandra en Alex speelden er dingen. Alex was erg wantrouwig en controleerde Sandra overal, hij belde zelfs naar de moeder van Sandra als ze daar was. Er is veel sprake geweest van fysiek (slaan, keel dichtknijpen, met een lamp slaan) en verbaal (uitschelden, zeggen dat ze nergens goed voor is) geweld. Sandra geeft aan dat er gelukkig nooit sprake is geweest van seksueel geweld. Alex wil altijd na een escalatie tussen de twee seks met Sandra, maar Sandra wil dit vaak niet. Als ze dit aangeeft bij Alex zegt hij dat hij dit onzin vindt en dat hij haar niet begrijpt, zo vindt er wederom een woordenwisseling plaats.

Sandra geeft tijdens het gesprek met CIT aan dat ze een belast verleden heeft gehad. Ze heeft op het moment geen behoefte om het hierover te hebben, maar er is toen ze jong was sprake geweest van verkrachting en ze heeft regelmatig spanningen tussen haar ouders meegemaakt. Ook is ze op latere leeftijd gediagnostiseerd met autisme. Tijdens het gesprek met CIT geeft Sandra aan dat het niet oké is zoals het nu gaat tussen haar aan Alex maar ze benoemd dat er ook leuke momenten zijn. Alex heeft twee weken geleden aangegeven dat hij wel mee wil werken aan hulpverlening, maar volgens hem is het onduidelijk wat er moet veranderen. Sandra denkt dat hij dit zegt om het een en ander wat er eerder gebeurd is goed te praten, net zoals Alex laatst nog een puppy voor haar heeft gekocht nadat het weer geëscaleerd was. Niemand in de omgeving van Sandra, behalve Esther, weet wat er speelt. Mensen in haar omgeving hebben wel vermoedens omdat ze zien hoe Alex soms met haar omgaat. Niemand weet ook dat Alex weer gebruikt, waarvoor hij eerder een traject voor heeft gevolgd.

Alex heeft momenteel geen eigen huissleutel van het appartement omdat hij deze een tijd geleden kwijtgeraakt is. Hierdoor is hij afhankelijk van Sandra om de deur open te doen. Sandra geeft aan dat ze een eigen telefoon heeft waarvan Alex de toegangscode niet weet en dat zij alle rekeningen betaald, terwijl ze moet leven van een uitkering.

Afspraken

Met Sandra is afgesproken wat ze nu zou willen doen, ze wil het liefst naar huis, maar ze weet dat de relatie tussen Alex en haar ongezond is. Toch is ze nog niet toe om de stap te zetten om bij hem weg te gaan. Het advies aan Sandra is om naar een veilige plek te gaan om escalaties in de toekomst voor te zijn. Er is navraag gedaan of er plek vrij is bij de opvang en dit is het geval. Bij Sandra is nu duidelijk dat, mocht ze het willen en er klaar voor is, er plek is voor haar. Er zijn duidelijke afspraken met haar gemaakt en we willen vooral met Sandra in gesprek blijven. Wanneer zij gevaar loopt, belt Sandra meteen de politie.

Om het gesprek af te sluiten en Sandra toch nog bewust te laten zijn, benadrukt CIT dat de relatie waarin zij zit ongezond is en dat het moedig van haar is om in gesprek te gaan met CIT hierover. CIT tegen Sandra: “blijf bellen met CIT en in gesprek gaan over wat haalbaar is en wat niet.” Sandra: “fijn om te horen, dat zal ik zeker blijven doen.”

Lees ook deze verhalen