Een kijkje achter de schermen

Totale omslag tijdens rustige ochtend

Het is een rustige ochtend voor het CIT. Jeffrey en Nicole hebben dienst. Nicole krijgt verschillende telefoontjes maar op dat moment niets wat als acute crisis bestempeld kan worden. Rond 11 uur gaat de telefoon met een belletje wat die dag in een ander perspectief zal zetten. Nicole wordt gebeld door een huisarts die niet weet wat ze moet doen en daarom zou ze graag met het CIT overleggen. Deze waarnemend huisarts heeft geen helder beeld van de patiënt.

De huisarts geeft een beknopte uitleg over haar patiënt en de situatie. Het gaat hier om Esther. Esther is ernstig verstandelijk beperkt (EVB) en haar volledige zorg is afhankelijk van haar ouders. Esther is rolstoelafhankelijk en heeft autisme. De huisarts geeft aan dat haar ouders en Esther zonder straling leven. Dit houdt in dat ze geen TV, GSM, of andere straling apparaten in hun gezin hebben. De huisarts geeft aan dat ze niet meer informatie ter beschikking heeft over het gezin. Wel weet ze dat er vanuit Amarant een AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten) betrokken is. Amarant is een van de ketenorganisaties van het CIT.

De huisarts komt net uit het ziekenhuis. Het gezin heeft een auto-ongeluk gehad en een van de ouders ligt op dit moment op de IC. Het blijkt dat er een hartinfarct heeft plaatsgevonden tijdens het rijden. Beide ouders kunnen op dit moment niet zorgen voor Esther vanwege de ontstane medische toestand van beide door het ongeluk. Esther mankeert gelukkig niets.

Amarant

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel, gebruik te maken van jouw mogelijkheden. Jouw welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Omdat het CIT een integraal team is binnen Hart van Brabant maakt dat het schakelen in situaties al bovenstaande soms makkelijker. Jeffrey is vanuit Amarant gedetacheerd bij het CIT. Omdat Jeffrey al voor lange tijd werkzaam is binnen Amarant wist hij dan ook de route en dat er wellicht een passende plek voor Esther zou zijn binnen deze organisatie. Dit advies heeft Jeffrey dan ook aan de Wlz-crisisregisseur meegegeven.

Contact met MEE

Omdat binnen het CIT verschillende professionals werken vanuit verschillende ketenorganisaties kan Jeffrey een beroep doen op zijn kennis en expertise die hij vanuit Amarant heeft. Dit maakt het mogelijk snel te schakelen met de desbetreffende AVG-arts die betrokken is vanuit Amarant. Hierdoor verrijkt het CIT zichzelf met extra medische informatie die de Huisarts op dat moment niet kon overleggen. MEE is een organisatie waar CIT mee samenwerkt en zij zetten zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Het blijkt dat er vanuit MEE een Wlz-adviseur (Wet langdurige zorg) betrokken is bij het gezin en deze zou ons meer informatie kunnen geven of Esther een Wlz-indicatie heeft. Dit is vooral belangrijk want dit zal de vervolgroute bepalen die het CIT zal lopen.

In gesprek met MEE wordt aangegeven dat Esther een Wlz-indicatie heeft. Deze wet is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben en het betekent dat Esther terecht kan in een instelling voor mensen met een handicap. Door deze informatie kan het CIT gaan schakelen met de Wlz-crisisregisseurs die bekend zijn in de regio.

Netwerk

Beide ouders vangen de volledige zorg van Esther op. Er is niemand binnen het netwerk die de intensieve zorg van Esther kan dragen en dit maakt dat er gekeken moet worden naar een passende crisisplek voor Esther, binnen een organisatie die bekend is met soortgelijke zorgbeelden.

Overdracht aan de Wlz-crisisregisseur:

CIT legt contact met de crisisregisseur die bekend is binnen de regio om vervolgens de crisissituatie uit te leggen en samen tot een goede oplossing te komen. In dit gesprek draagt het CIT alle informatie over die in het voortraject verzameld is. De Wlz-crisisregisseur neemt het vanaf hier over geeft hij aan. Hij zal nauw contact houden met het CIT over het vervolg. Het CIT geeft in dit geval advies over een mogelijke plek binnen Amarant die passend zou zijn voor Esther. Deze informatie hebben wij gekregen van de AVG-arts. Het CIT zal dan ook het gegeven advies van de AVG-arts overdragen aan de Wlz-crisisregisseur. 

Crisisplek

Na een aantal telefoontjes tussen het CIT en de Wlz-crisisregisseur over informatie met betrekking tot de situatie komt het verlossende telefoontje dat Amarant een geschikte crisisplek heeft ingericht voor Esther op een van de voorzieningen waarover gesproken is.

Vervoer

Op dit moment verblijft Esther in het ziekenhuis bij ouders. Esther is nog niet thuis geweest. Beide ouders zijn niet in staat om Esther te vervoeren naar Amarant. Esther mist kleding en de nodige zorgmaterialen. CIT belt hiervoor met de huisarts en die wil deze rol op zichzelf nemen. CIT adviseert ook om een knuffel en foto’s van ouders mee te nemen. Esther zal veel te verwerken hebben en zal haar ouders ook erg missen komende periode.

CIT

Het Crisis Interventie Team bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze de kennis in huis voor een goede beoordeling van de situatie. Het doel is om zo snel mogelijk te zorgen voor rust en veiligheid en indien nodig wordt er gekeken naar opvang of andere ondersteuning. Het Crisis Interventie Team is actief in de regio Hart van Brabant en is 24/7 te bereiken op 0800-8013.

Afsluiting

Door een goede samenwerking met de huisarts, Wlz-crisisregisseur, Amarant en MEE hebben we gezamenlijk een goede en passende crisisplek voor Esther weten te regelen. Ondertussen zijn we met zijn alle bezig geweest tot 17:00uur om dit op touw te zetten voor Esther en beide ouders. Iedereen verdient immers goede en passende zorg. Esther maakt het op dit moment goed. Ouders krijgen de zorg die nodig is om weer op kracht te komen.

Lees ook deze verhalen