Een kijkje achter de schermen

Veilige plek voor de avond

In de vroege avond wordt Theo gebeld door de politie. Zij hebben een melding binnen gekregen waarbij mogelijk sprake is van eer gerelateerd geweld én kindermishandeling. Samen met de politie moet er een inschatting gemaakt worden over de veiligheid van de vrouw en haar kinderen. 

Eenmaal op het bureau gaan we het gesprek aan met de vrouw. Zij blijkt te willen scheiden van haar man, maar haar echtgenoot en de familie van beide kanten accepteren dit niet. Vanmiddag heeft ze een gesprek gehad met haar man, zus en zwager hierover, maar dit gesprek is niet goed verlopen. De familie is boos geworden en zou hebben gedreigd met geweld. Ze werd door haar eigen familie uitgemaakt voor ‘slet’ als ze de scheiding doorzet. Ze voelde zich hierdoor niet veilig en is weg gegaan van huis. Daarnaast geeft ze aan dat ze vanaf het begin van haar huwelijk al mishandeld wordt; voorheen fysiek, maar de laatste jaren vooral geestelijke mishandeling. De vrouw zegt letterlijk haar man te haten. Ze heeft twee keer eerder een scheiding in gang gezet, maar onder druk van haar familie dit niet doorgezet. Dit keer wil ze absoluut doorzetten, zegt de vrouw, en daarom kan ze niet meer terug naar huis. Ze is bang dat haar echtgenoot en haar familie agressief zullen reageren. Ook maakt ze zich zorgen om de veiligheid van haar drie kinderen van tien, acht en vier jaar. Haar oudste zoon wordt regelmatig mishandeld en ze toont dit aan met foto’s en een filmpje van november 2020, waar zichtbaar letsel te zien is. In 2019 is al eerder een melding van mishandeling gedaan bij Veilig Thuis, maar het geweld tegen haar zoon speelt al vanaf een jonge leeftijd. De vrouw wil graag dat haar kinderen bij haar zijn en niet bij haar man. De politie geeft aan dat er nu niet genoeg bewijs is om daadwerkelijk strafrechtelijk in te grijpen. De foto’s en het filmpje zijn wel zorgelijk, maar het is niet genoeg om de kinderen uit huis te halen, omdat de vader ook gezag heeft. 

In deze zaak hebben we dus te maken met twee problemen:                                                                                                                               

  • mogelijk is er sprake van eer gerelateerd geweld
  • er is sprake van een mogelijk dreigende situatie voor de kinderen

Samen met de politie gaat Theo naar de echtgenoot toe, om de thuissituatie in te schatten. De focus van dit bezoek ligt vooral op de veiligheid voor de kinderen. Bij het openen van de deur reageert hij héél erg verbaasd als hij ziet dat wij voor de deur staan. Theo en de politie bespreken met hem wat er die middag zich heeft voorgevallen en uitten ook de bezorgdheid van moeder over de veiligheid van haarzelf en de kinderen. De echtgenoot geeft aan dat het gesprek normaal is verlopen en herkent het verhaal van zijn vrouw niet. Hij ontkent dat hij of de familie gedreigd of gescholden heeft. Ook geeft hij aan dat als zijn vrouw wil scheiden, dat ze dit dan maar moet doen. Hij ontkent ook dat hij zijn zoon zou mishandelen. De verwondingen kwamen volgens hem door voetballen en spelen. De man is stil wanneer Theo aangeeft dat er eerder incidenten zijn geweest en dat de foto’s er niet uitzien als voetbalblessures. 

De kinderen maken totaal geen angstige of bezorgde indruk. Ze zijn vrolijk aanwezig en de jongste zoon is aanhankelijk naar zijn vader toe. Theo en de politie zitten met een dilemma. De verhalen komen niet overeen met elkaar en zo laat in de avond is er niet genoeg tijd om de situatie te onderzoeken. Theo besluit in overleg met de politie dat ze het zekere voor het onzekere nemen en dus moeten zorgen voor rust en veiligheid voor de kinderen. Dit betekent ze de man om samenwerking vragen. De man gaat akkoord, ook al is hij het er zichtbaar niet mee eens. Hij werkt goed mee en pakt een tas in voor zowel de kinderen als zijn vrouw. De kinderen gaan zonder problemen mee en nemen afscheid van hun vader. 

Een collega van Theo heeft ondertussen een veilige plek voor de avond gevonden, waar moeder en de kinderen in ieder geval tot de eerst volgende werkdag kunnen verblijven. Theo zorgt voor een goede overdracht voor de hulpverlener die de volgende dag deze casus oppakt. 

Lees ook deze verhalen