Meest gestelde vragen

Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij direct professioneel handelen nodig is om (verdere) schade bij de betrokkene en zijn omgeving te voorkomen.

Personen met zorgwekkend gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen in gevaar brengen en/of een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid. Het zorgwekkende gedrag van deze personen kan tijdelijk of chronisch zijn.

Je belt het crisisinterventieteam als er sprake is van een (zorg)crisis of personen met zorgwekkend gedrag en er geen reguliere hulp voorhanden is. Het kan hierbij gaan om problemen binnen een gezin met gevaar voor de veiligheid van kind(eren) en/of ouder(s). Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Het kan ook gaan om psychosociale problemen.

Alle inwoners en professionals uit de regio Hart van Brabant die te maken hebben met een (zorg)crisis of met personen met zorgwekkend gedrag.

Het crisisinterventieteam biedt ondersteuning voor alle inwoners van 0 tot 100+ jaar in de regio Hart van Brabant.

Nee, wij bieden enkel hulp voor inwoners van Hart van Brabant. Je kunt contact opnemen met een zorginstelling in jouw eigen regio. Als het goed is staat dit onder andere vermeld op de website jouw gemeente.

Nee, helaas kan het crisisinterventieteam hier niet bij helpen. Dit zal voor jou aanvoelen als een crisis en dat is heel begrijpelijk. Probeer eerst of je bij iemand uit je eigen netwerk terecht kan. Kan dit niet direct? Overweeg dan eventueel een hotel en probeer vanuit daar een plan te bedenken. Indien je geen geld hebt en bij niemand terecht kan uit je eigen netwerk én je staat ingeschreven in de regio Hart van Brabant dan zou je contact op kunnen nemen met Traverse (dak en thuislozen opvang). Wellicht dat zij iets kunnen betekenen.

Ja, het crisisinterventieteam zal altijd eerst kijken of de huidige hulpverlening het kan oppakken. Dit doen we om te voorkomen dat er hulpverleningstrajecten naast elkaar gaan lopen. Is er niemand bereikbaar, dan kun je inderdaad vragen aan het crisisinterventieteam om mee te denken en indien noodzakelijk komen we ter plaatse.

Ja. Als er geen sprake is van crisis, zal je terugverwezen worden naar deze instanties. Dit geldt natuurlijk ook voor andere hulpverleningsinstanties die niet bereikbaar zijn.

Nee, het crisisinterventieteam kan niet zomaar bij iemand langsgaan. Vaak geven wij in deze situaties advies over wat je kan doen en wat er mogelijk is.

Nee, de eerste stap zou altijd moeten zijn dat je met je hulpverlener in gesprek gaat en bespreekbaar maakt waar je mee zit. Jullie kunnen dan samen bekijken of een collega hulpverlener het overneemt of dat jullie samen verder gaan. Kom je er niet uit? Overleg het dan eens met een medewerker van het wijkteam of met je huisarts.

Nee, een ouder is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar kind. In dit geval komen wij jouw kind dus niet halen. Wel kan je het crisisinterventieteam vragen om mee te denken over hoe de situatie op te lossen. Als wij denken dat het nodig is komen wij ter plaatse om met jullie in gesprek te gaan. Dit wil niet zeggen dat de medewerker van het crisisinterventieteam voor opvang zorgt. 

Nee, het is belangrijk om contact te leggen met je eigen huisarts of hulpverlener wanneer het niet goed met je gaat. Als je huisarts niet bereikbaar is, kan je bellen naar de huisartsenpost.