Meldpunt zorgwekkend gedrag

Maak jij je zorgen om iemand met zorgwekkend gedrag? Dan kun je bij het crisisinterventieteam terecht. Bij zorgwekkend gedrag kun je denken aan een buurvrouw die in war is of lijkt en niet goed voor zichzelf of haar huis zorgt. Een buurman die opeens op slippers naar buiten loopt terwijl het winter is. Of iemand die schulden heeft, steeds minder zichzelf laat zien en zijn of haar gordijnen alsmaar dicht heeft.   

De meeste mensen die in de war zijn, zorgen niet voor overlast en zijn ongevaarlijk. In dit geval – geen acuut gevaar – geven wij advies over passende vervolgacties. Is er wel sprake van een onveilige situatie voor kinderen en/of volwassenen, dan komt  indien nodig een medewerker vanuit het crisisinterventieteam ter plaatse. Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Meldpunt Wet Verplichte GGZ

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. Dit valt onder de Wet Verplichte GGZ, die sinds 1 januari 2020 van kracht is. Verplichte zorg kan vanuit thuis of poliklinisch (behandeling zonder opname). Een verplichte opname in een instelling is niet meer de enige mogelijkheid voor behandeling.

Video afspelen

In de regio Hart van Brabant neemt het crisisinterventieteam meldingen van de WVGGZ aan. Het crisisinterventieteam beoordeelt of een melding voldoet aan de criteria van de WVGGZ en Bemoeizorg voert vervolgens een verkennend onderzoek uit naar de noodzaak van verplichte zorg. Als verplichte zorg niet passend of nodig is, dan krijgt de melder passend advies. Zowel inwoners als professionals kunnen een melding doen bij het crisisinterventieteam als zij zich ernstig zorgen maken om iemand met psychische problemen. Een traject vanuit de WVGGZ neemt minimaal drie maanden in beslag.

Route zorgmachtiging Wvggz via CIT